نمایش 127 تا 144 مورد از کل 570 مورد.

حمیدآقا تولائی

دانشیار
مدیریت و علوم اجتماعی
حمیدآقا تولائی
دانشیار دکتری
- مدیریت و علوم اجتماعی

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/tavalaei/fa

علی ثقفی

مربی
علوم انسانی - الهیات و معارف اسلامی-فقه
علی ثقفی
مربی کارشناسی ارشد
- علوم انسانی - الهیات و معارف اسلامی-فقه

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/saghafi/fa

پیمان جابری

مربی
زبانهای خارجی - مترجمی زبان انگلیسی
پیمان جابری
مربی کارشناسی ارشد
- زبانهای خارجی - مترجمی زبان انگلیسی

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/jaberi/fa

سام

سام جبه داری

دانشیار
برق و کامپیوتر - مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
سام جبه داری
دانشیار دکترای تخصصی
- برق و کامپیوتر - مهندسی کامپیوتر-سخت افزار

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/jabbehdari/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
فرشته

فرشته جدیدی میاندشتی

مربی
فنی و مهندسی - کارشناسی کامپیوتر_نرم افزار
فرشته جدیدی میاندشتی
مربی کارشناسی ارشد
- فنی و مهندسی - کارشناسی کامپیوتر_نرم افزار

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/jadidi-miandashti/fa

رویا جعفرزاده

مربی
مدیریت و علوم اجتماعی - کارشناسی مدیریت دولتی
رویا جعفرزاده
مربی کارشناسی ارشد
- مدیریت و علوم اجتماعی - کارشناسی مدیریت دولتی

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/jafarzadeh/fa

محمدرضا جعفری

استادیار
علوم پایه - زمین شناسی
محمدرضا جعفری
استادیار دکترای تخصصی
- علوم پایه - زمین شناسی

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/jaafari/fa

جواد

جواد جعفری اقدم

استادیار
علوم زیستی - بیو شیمی
جواد جعفری اقدم
استادیار دکتری
- علوم زیستی - بیو شیمی

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/jafari-aghdam/fa

حسن

حسن جعفری تبار

استادیار
الهیات و معارف اسلامی
حسن جعفری تبار
استادیار دکتری
- الهیات و معارف اسلامی

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/jafaritabar/fa

سایه

سایه جعفری مرندی

استادیار
علوم زیستی - زیست شناسی
سایه جعفری مرندی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم زیستی - زیست شناسی

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/jafari-marandi/fa

علی جلائی فر

استادیار
فنی و مهندسی - مهندسی عمران - مهندسی سازه
علی جلائی فر
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - مهندسی عمران - مهندسی سازه

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/jalaeefar/fa

پیام جلیلی

مربی
فنی و مهندسی - مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
پیام جلیلی
مربی دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/payam-jalili/fa

بهرام جلیلی

استادیار
فنی و مهندسی - مهندسی هوا و فضا -آیرودینامیک
بهرام جلیلی
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - مهندسی هوا و فضا -آیرودینامیک

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/bahram-jalili/fa

داوود جهانی

دانشیار
علوم پایه - زمین شناسی
داوود جهانی
دانشیار دکترای تخصصی
- علوم پایه - زمین شناسی

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/jahani/fa

سرورالسادات

سرورالسادات جواهریان

استادیار
زبانهای خارجی - زبان و ادبیات انگلیسی
سرورالسادات جواهریان
استادیار دکترای تخصصی
- زبانهای خارجی - زبان و ادبیات انگلیسی

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/javaherian/fa