نمایش 91 تا 108 مورد از کل 570 مورد.
آرزو

آرزو بهرامی شبستری

مربی
شیمی - شیمی معدنی
آرزو بهرامی شبستری
مربی کارشناسی ارشد
- شیمی - شیمی معدنی

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/bahrami-shabestari/fa

منوچهر

منوچهر بهمئی

دانشیار
شیمی - شیمی تجزیه
منوچهر بهمئی
دانشیار دکترای تخصصی
- شیمی - شیمی تجزیه

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/bahmaei/fa

بهاره بهمن پور

مربی
زبانهای خارجی - زبان و ادبیات انگلیسی
بهاره بهمن پور
مربی دکترای تخصصی
- زبانهای خارجی - زبان و ادبیات انگلیسی

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/bahmanpour/fa

علی بهنام والا

استادیار
فنی و مهندسی - معماری
علی بهنام والا
استادیار -
- فنی و مهندسی - معماری

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/behnamvala/fa

سهیلا بوذری

دانشیار
علوم پایه - زمین شناسی
سهیلا بوذری
دانشیار دکترای تخصصی
- علوم پایه - زمین شناسی

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/boozari/fa

امیر مسعود

امیر مسعود بیدگلی

استادیار
فنی و مهندسی - مهندسی برق - الکترونیک
امیر مسعود بیدگلی
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - مهندسی برق - الکترونیک

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/bidgoli/fa

محمد حسین

محمد حسین پاد

استادیار
شیمی - شیمی آلی
محمد حسین پاد
استادیار دکترای تخصصی
- شیمی - شیمی آلی

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/pad/fa

کیا

کیا پارسا

استادیار
فنی و مهندسی - مهندسی صنایع - مهندسی صنایع
کیا پارسا
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - مهندسی صنایع - مهندسی صنایع

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/parsa/fa

هدی

هدی پاسدار

دانشیار
شیمی - شیمی معدنی
هدی پاسدار
دانشیار دکترای تخصصی
- شیمی - شیمی معدنی

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/pasdar/fa

نشانه پاکدامن

استادیار
علوم انسانی - کتابداری واطلاع رسانی
نشانه پاکدامن
استادیار دکتری
- علوم انسانی - کتابداری واطلاع رسانی

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/pakdaman/fa

بتول پاکزاد

استادیار
علوم انسانی - حقوق
بتول پاکزاد
استادیار دکتری
- علوم انسانی - حقوق

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/pakzad/fa

رضا

رضا پرتوی زاده بنام

استادیار
علوم انسانی - الهیات و معارف اسلامی-فقه
رضا پرتوی زاده بنام
استادیار دکترای تخصصی
- علوم انسانی - الهیات و معارف اسلامی-فقه

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/partovizadeh-benam/fa

بهرام

بهرام پروین

استادیار
الهیات و معارف اسلامی
بهرام پروین
استادیار دکتری
- الهیات و معارف اسلامی

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/parvin/fa

محسن

محسن پورکرمانی

استاد
علوم پایه - زمین شناسی
محسن پورکرمانی
استاد دکترای تخصصی
- علوم پایه - زمین شناسی

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/pourkermani/fa