نمایش 127 تا 144 مورد از کل 574 مورد.

لعیا تکبیری اسکوئی

استادیار
علوم زیستی - زیست شناسی سلولی ملکولی- میکروبیولوژی
لعیا تکبیری اسکوئی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم زیستی - زیست شناسی سلولی ملکولی- میکروبیولوژی

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/takbiri-oskooei/fa

فریدون

فریدون تندنویس

استاد
علوم و فنون دریایی
فریدون تندنویس
استاد دکتری
- علوم و فنون دریایی

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/tondnevis/fa

جمیله توانا

مربی
زبانهای خارجی - زبان و ادبیات انگلیسی
جمیله توانا
مربی کارشناسی ارشد
- زبانهای خارجی - زبان و ادبیات انگلیسی

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/tavana/fa

ملیحه ثابتی

استادیار
برق و کامپیوتر - مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی
ملیحه ثابتی
استادیار دکترای تخصصی
- برق و کامپیوتر - مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/msabeti/fa

علی ثقفی

مربی
الهیات و معارف اسلامی - الهیات و معارف اسلامی
علی ثقفی
مربی کارشناسی ارشد
- الهیات و معارف اسلامی - الهیات و معارف اسلامی

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/saghafi/fa

پیمان جابری

مربی
زبانهای خارجی - مترجمی زبان انگلیسی
پیمان جابری
مربی کارشناسی ارشد
- زبانهای خارجی - مترجمی زبان انگلیسی

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/jaberi/fa

محمدرضا جبارپور ستاری

استادیار
فنی و مهندسی - مهندسی فناوری اطلاعات- شبکه
محمدرضا جبارپور ستاری
استادیار -
- فنی و مهندسی - مهندسی فناوری اطلاعات- شبکه

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/mrjabbarpour/fa

سام

سام جبه داری

دانشیار
برق و کامپیوتر - مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
سام جبه داری
دانشیار دکترای تخصصی
- برق و کامپیوتر - مهندسی کامپیوتر-سخت افزار

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/jabbehdari/fa

Google Scholar Scopus
فرشته

فرشته جدیدی میاندشتی

مربی
فنی و مهندسی - کارشناسی کامپیوتر_نرم افزار
فرشته جدیدی میاندشتی
مربی کارشناسی ارشد
- فنی و مهندسی - کارشناسی کامپیوتر_نرم افزار

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/jadidi-miandashti/fa

محمدرضا جعفری

استادیار
علوم پایه - زمین شناسی
محمدرضا جعفری
استادیار دکترای تخصصی
- علوم پایه - زمین شناسی

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/jaafari/fa

جواد

جواد جعفری اقدم

استادیار
علوم زیستی - زیست شناسی
جواد جعفری اقدم
استادیار دکترای تخصصی
- علوم زیستی - زیست شناسی

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/jafari-aghdam/fa

حسن

حسن جعفری تبار

استادیار
الهیات و معارف اسلامی
حسن جعفری تبار
استادیار دکتری
- الهیات و معارف اسلامی

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/jafaritabar/fa

نسرین جعفری کادیجانی

استادیار
علوم انسانی - روانشناسی
نسرین جعفری کادیجانی
استادیار -
- علوم انسانی - روانشناسی

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/jaefarikadijani/fa

سایه

سایه جعفری مرندی

استادیار
علوم زیستی - زیست شناسی علوم گیاهی
سایه جعفری مرندی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم زیستی - زیست شناسی علوم گیاهی

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/jafari-marandi/fa

علی

علی جلائی فر

استادیار
فنی و مهندسی - مهندسی عمران - مهندسی سازه
علی جلائی فر
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - مهندسی عمران - مهندسی سازه

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/jalaeefar/fa

Google Scholar ORCID Web of Science Research GATE

پیام جلیلی

استادیار
فنی و مهندسی - مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
پیام جلیلی
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/payam-jalili/fa