نمایش 91 تا 108 مورد از کل 574 مورد.
مریم

مریم بنانج

استادیار
علوم زیستی - زیست شناسی جانوری
مریم بنانج
استادیار دکترای تخصصی
- علوم زیستی - زیست شناسی جانوری

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/bananej/fa

نازنین

نازنین بنی اسدی

استادیار
مدیریت و علوم اجتماعی - مدیریت آموزش
نازنین بنی اسدی
استادیار دکترای تخصصی
- مدیریت و علوم اجتماعی - مدیریت آموزش

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/baniasad/fa

علیرضا بنی هاشم

استادیار
فنی و مهندسی - مهندسی عمران - مهندسی سازه
علیرضا بنی هاشم
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - مهندسی عمران - مهندسی سازه

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/abanihashem/fa

سیدرضا به آفرین

استادیار
زبانهای خارجی - مترجمی زبان انگلیسی
سیدرضا به آفرین
استادیار دکترای تخصصی
- زبانهای خارجی - مترجمی زبان انگلیسی

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/behafarin/fa

آرزو

آرزو بهرامی شبستری

مربی
شیمی - شیمی معدنی
آرزو بهرامی شبستری
مربی کارشناسی ارشد
- شیمی - شیمی معدنی

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/bahrami-shabestari/fa

محمد بهرمانی هاشمی

مربی
علوم زیستی - زیست شناسی
محمد بهرمانی هاشمی
مربی دکتری
- علوم زیستی - زیست شناسی

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/bahramanihashemi/fa

منوچهر

منوچهر بهمئی

دانشیار
شیمی - شیمی تجزیه
منوچهر بهمئی
دانشیار دکترای تخصصی
- شیمی - شیمی تجزیه

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/bahmaei/fa

بهاره بهمن پور

استادیار
زبانهای خارجی - زبان و ادبیات انگلیسی
بهاره بهمن پور
استادیار دکترای تخصصی
- زبانهای خارجی - زبان و ادبیات انگلیسی

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/bahmanpour/fa

علی بهنام والا

استادیار
فنی و مهندسی - معماری
علی بهنام والا
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - معماری

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/behnamvala/fa

سهیلا بوذری

دانشیار
علوم پایه - زمین شناسی
سهیلا بوذری
دانشیار دکترای تخصصی
- علوم پایه - زمین شناسی

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/boozari/fa

موسی بیات

مربی
الهیات و معارف اسلامی - الهیات و معارف اسلامی
موسی بیات
مربی دکترای تخصصی
- الهیات و معارف اسلامی - الهیات و معارف اسلامی

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/mousabayat/fa

امیر مسعود

امیر مسعود بیدگلی

استادیار
فنی و مهندسی - مهندسی برق - الکترونیک
امیر مسعود بیدگلی
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - مهندسی برق - الکترونیک

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/bidgoli/fa

زهرا بیگ محمدی

استادیار
علوم زیستی - صنایع غذایی
زهرا بیگ محمدی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم زیستی - صنایع غذایی

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/zbeigmohammadi/fa

Google Scholar Research GATE
کیا

کیا پارسا

استادیار
فنی و مهندسی - مهندسی صنایع - مهندسی صنایع
کیا پارسا
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - مهندسی صنایع - مهندسی صنایع

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/parsa/fa

هدی

هدی پاسدار

دانشیار
شیمی - شیمی معدنی
هدی پاسدار
دانشیار دکترای تخصصی
- شیمی - شیمی معدنی

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/pasdar/fa

بتول پاکزاد

استادیار
علوم انسانی - حقوق جزا و جرم شناسی
بتول پاکزاد
استادیار دکترای تخصصی
- علوم انسانی - حقوق جزا و جرم شناسی

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/pakzad/fa

رضا

رضا پرتوی زاده بنام

استادیار
الهیات و معارف اسلامی - الهیات و معارف اسلامی
رضا پرتوی زاده بنام
استادیار دکترای تخصصی
- الهیات و معارف اسلامی - الهیات و معارف اسلامی

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/partovizadeh-benam/fa