نمایش 73 تا 90 مورد از کل 570 مورد.
عظیم

عظیم امین عطائی

استاد
مدیریت و علوم اجتماعی
عظیم امین عطائی
استاد دکتری
- مدیریت و علوم اجتماعی

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/amin-ataei/fa

مهدی امینیان

استادیار
فنی و مهندسی - مهندسی فناوری اطلاعات-شبکه
مهدی امینیان
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - مهندسی فناوری اطلاعات-شبکه

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/aminiyan/fa

ولی اله

ولی اله انصاری

استادیار
برق و کامپیوتر
ولی اله انصاری
استادیار دکتری
- برق و کامپیوتر

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/ansari/fa

مهرانگیز

مهرانگیز اوحدی

دانشیار
علوم انسانی - زبان وادبیات فارسی
مهرانگیز اوحدی
دانشیار دکتری
- علوم انسانی - زبان وادبیات فارسی

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/ohadi/fa

ماریادلاس

ماریادلاس ایبانیز

مربی
زبانهای خارجی - مترجمی زبان اسپانیولی
ماریادلاس ایبانیز
مربی دکترای تخصصی
- زبانهای خارجی - مترجمی زبان اسپانیولی

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/ibaniz/fa

لیلا ایرانپور تهرانی

مربی
زبانهای خارجی - زبان و ادبیات انگلیسی
لیلا ایرانپور تهرانی
مربی کارشناسی ارشد
- زبانهای خارجی - زبان و ادبیات انگلیسی

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/iranpour-tehrani/fa

نسرین دخت باطنی پور

استادیار
فنی و مهندسی - مهندسی برق - الکترونیک
نسرین دخت باطنی پور
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - مهندسی برق - الکترونیک

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/batenipour/fa

محمد حسین باقرپوری ناجی

مربی
علوم انسانی - علوم اجتماعی
محمد حسین باقرپوری ناجی
مربی کارشناسی ارشد
- علوم انسانی - علوم اجتماعی

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/bagherpour-naji/fa

مهسا بخشائی

مربی
علوم و فنون دریایی - محیط زیست
مهسا بخشائی
مربی کارشناسی ارشد
- علوم و فنون دریایی - محیط زیست

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/bakhshaei/fa

وحید

وحید برادران

استادیار
فنی و مهندسی - مهندسی صنایع - مهندسی صنایع
وحید برادران
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - مهندسی صنایع - مهندسی صنایع

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/baradaran/fa

مریم

مریم بنانج

استادیار
علوم زیستی - زیست شناسی
مریم بنانج
استادیار دکتری
- علوم زیستی - زیست شناسی

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/bananej/fa

نازنین

نازنین بنی اسدی

استادیار
مدیریت و علوم اجتماعی - مدیریت آموزش
نازنین بنی اسدی
استادیار دکترای تخصصی
- مدیریت و علوم اجتماعی - مدیریت آموزش

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/baniasad/fa

سیدرضا به آفرین

استادیار
زبانهای خارجی - مترجمی زبان انگلیسی
سیدرضا به آفرین
استادیار دکترای تخصصی
- زبانهای خارجی - مترجمی زبان انگلیسی

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/behafarin/fa

محمدرضا بهجتی

استادیار
فنی و مهندسی - مهندسی برق - مخابرات
محمدرضا بهجتی
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - مهندسی برق - مخابرات

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/bahjati/fa