نمایش 55 تا 72 مورد از کل 574 مورد.

فاطمه اشرفی

استادیار
علوم زیستی - زیست شناسی
فاطمه اشرفی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم زیستی - زیست شناسی

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/ashrafi/fa

رسول

رسول اصغری

مربی
برق و کامپیوتر - مهندسی برق
رسول اصغری
مربی دکترای تخصصی
- برق و کامپیوتر - مهندسی برق

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/asghari/fa

مژده افشار کرمانی

استادیار
علوم پایه - ریاضی کاربردی - آنالیز عددی
مژده افشار کرمانی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم پایه - ریاضی کاربردی - آنالیز عددی

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/afshar-kermani/fa

فرشته افکاری

استادیار
علوم انسانی - علوم تربیتی
فرشته افکاری
استادیار دکترای تخصصی
- علوم انسانی - علوم تربیتی

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/afkari/fa

طیبه

طیبه اکبری راد

استادیار
الهیات و معارف اسلامی - الهیات و معارف اسلامی
طیبه اکبری راد
استادیار دکترای تخصصی
- الهیات و معارف اسلامی - الهیات و معارف اسلامی

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/akbari-rad/fa

هدیه اکبری سنه

مربی
زبانهای خارجی - زبان و ادبیات انگلیسی
هدیه اکبری سنه
مربی کارشناسی ارشد
- زبانهای خارجی - زبان و ادبیات انگلیسی

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/akbari-sene/fa

اکبر

اکبر الصاق

استادیار
شیمی - شیمی فیزیک
اکبر الصاق
استادیار دکترای تخصصی
- شیمی - شیمی فیزیک

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/elsagh/fa

محمود الماسیان

استادیار
علوم پایه - زمین شناسی
محمود الماسیان
استادیار دکترای تخصصی
- علوم پایه - زمین شناسی

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/almasian/fa

مجتبی

مجتبی امامی خلیل آباد

استادیار
الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام
مجتبی امامی خلیل آباد
استادیار دکترای تخصصی
- الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/emami-khalilabad/fa

محمد مهدی امامی ناصری

مربی
الهیات و معارف اسلامی - الهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق
محمد مهدی امامی ناصری
مربی کارشناسی ارشد
- الهیات و معارف اسلامی - الهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/emami-naseri/fa

ستوده

ستوده امامی یگانه

مربی
علوم انسانی - زبان وادبیات فارسی
ستوده امامی یگانه
مربی دکترای تخصصی
- علوم انسانی - زبان وادبیات فارسی

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/emami-yeganeh/fa

مژگان

مژگان امتیازجو

دانشیار
علوم و فنون دریایی - بیولوژی دریا
مژگان امتیازجو
دانشیار دکترای تخصصی
- علوم و فنون دریایی - بیولوژی دریا

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/emtiazjoo/fa

امیر

امیر امیری

استادیار
فنی و مهندسی - مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
امیر امیری
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - مهندسی مکانیک - ساخت و تولید

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/amiri/fa

رکسانا امین زاده

استادیار
زبانهای خارجی - مترجمی زبان انگلیسی
رکسانا امین زاده
استادیار دکترای تخصصی
- زبانهای خارجی - مترجمی زبان انگلیسی

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/aminzadeh/fa