نمایش ۱۶۳ تا ۱۸۰ مورد از کل ۵۵۱ مورد.
الهام

الهام حسیبی

دکتری
شیمی آلی

سیدمجتبی حسینی

دکتری
زیست شناسی

فرزانه حسینی

دکتری
میکروبیولوژی

سیدعلی حسینی المدنی

دکتری
روانشناسی تربیتی
زهرا

زهرا حسینی حمید

دکتری
ادیان وعرفان
مستانه

مستانه حقانی

کارشناسی ارشد
مترجمی انگلیسی
مستانه حقانی کارشناسی ارشد
- مترجمی انگلیسی
-

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/haghani/fa

مسعود حکمت پناه

دکتری
مدیریت صنعتی

علی حکمت ناظمی

دکتری
مهندسی شیمی

علیرضا حیدرزاده

دکتری
مدیریت بازرگانی

طلیعه خادمیان

دکتری
علوم اجتماعی

احمد خاکزاد

دکتری
زمین شناسی
تقی

تقی خالقی راد

کارشناسی ارشد
حسابداری
تقی خالقی راد کارشناسی ارشد
- حسابداری
-

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/khaleghi-raad/fa

مریم خسروی

دکتری
زیست شناسی
مرتضی

مرتضی خسروی

دکتری
شیمی پلیمر