مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱بررسی رفتار اصطکاکی آلیاژ آلومینیوم 6082 در فرآیند شکل‌دهی گرم با استفاده از آزمایش فشار حلقه و شبیه سازی المان محدودامیری امیر, بابک باروقی، محمدحسین صادقیمجله علمی پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس
۲بهینه سازی پیش فرم آهنگری پره توربین با استفاده از روش سطوح پاسخامیری امیر, سید حمید رضا ترابی، محمد حسین صادقیمجله علمی پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس
۳Optimal Closed Die Finish Forgings for Nimonic80-A alloy Using FEM MethodAmiri A, D.Shahriari, M.H.Sadeghi, M.CheraghzadehInternational Journal of Material Forming
۴Study on Hot Ring Compression Test of Nimonic 115 Superalloy Using Experimental Observations and 3D FEM SimulationAmiri A, D. Shahriari, M.H. SadeghiJournal of Materials Engineering and Performance
۵Investigation on hot deformation behavior of WaspaloyAmiri A, S. Bruschi, M.H. Sadeghi, P. BarianiMaterials Science and Engineering: A
۶Characterization of hot deformation behavior of AMS 5708 nickel-based superalloy using processing mapAmiri A, M.H. Sadeghi, E. EbrahimiJournal of Materials Engineering and Performance
۷A Study on Hot Working and Frictional Behaviour of 6082 Aluminium Alloy during Hot Forming Using Pressure Tests and Finite Element SimulationAmiri A, B. Barooghi Bonab, M.H. Sadeghi, H. Halimi KhosrowshahiTransactions of FAMENA
نمایش 1 تا 7 مورد از کل 7 مورد.